Επιτροπές διαλόγου & αξιολόγησης

2018

Ο θεσμός Bravo έχει ως στόχο την προώθηση ενός συστηματοποιημένου διαλόγου με ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών εταίρων πάνω στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Οι Κοινωνικοί Εταίροι του θεσμού, οι οποίοι αποτελούν τα μέλη των Επιτροπών Διαλόγου & Αξιολόγησης, προέρχονται από τους Θεσμικούς και Επιχειρηματικούς Φορείς, τον κόσμο των Επιχειρήσεων, το χώρο των Μedia, την Ακαδημαϊκή Kοινότητα, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Κοινωνία Πολιτών.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των Κοινωνικών Εταίρων που συμμετείχαν στις Επιτροπές Διαλόγου & Αξιολόγησης του Θεσμού Bravo 2018, προέρχονται από τις εξειδικευμένες ομάδες κοινού Business experts με ποσοστό 26,2% και ακολουθούν οι αξιολογητές από την Ακαδημαϊκή Κοινότητα με 24,6%.

Οι Κοινωνικοί Εταίροι συμμετέχουν αφιλοκερδώς στις Επιτροπές Διαλόγου & Αξιολόγησης του θεσμού.

Εκπρόσωποι Επιτροπών Διαλόγου & Αξιολόγησης

τελευταία νέα

Read More

είπαν για εμάς

Read More

θέλω να ενημερώνομαι