Δελτίο Τύπου

Συνδεθείτε με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους

Μετά την επιτυχημένη επίσημη παρουσίαση της επετειακής έκδοσης “Multistakeholders Global Goals Review – Greece 2023” σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο του SDGs Summit του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο 2023 στη Νέα Υόρκη, στο QualityNet Foundation, σε συνεργασία με το UN ESDSN και με την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και θεσμικών φορέων, συνεχίζουμε με την ετήσια έκδοση της εν λόγω πρωτοβουλίας.


Η νέα έκδοση “Multistakeholders Global Goals Review – Greece 2024” έρχεται εμπλουτισμένη, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, προσκαλώντας όλους τους Οργανισμούς, από την Πολιτεία, τις επιχειρήσεις, τους ΟΤΑ και την Κοινωνία των Πολιτών, να συμμετέχουν με τις Πρωτοβουλίες που έχουν αναπτύξει για το έτος 2023. Η επίσημη παρουσίασή της σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2024.


Μέσα από τις 17 ενότητες της έκδοσης, μία για κάθε Παγκόσμιο Στόχο
• αναδεικνύονται όλες οι Πρωτοβουλίες, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στις προσπάθειες όλων μας,
• συνδέεται η δραστηριότητα των Οργανισμών με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους και μεγιστοπoιείται η φήμη τους ως προς την βιωσιμότητα.


Ο τρόπος παρουσίασης θα είναι σε μορφή λίστας με υπερσυνδέσμους στην κάθε Πρωτοβουλία που θα οδηγεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜOTHTAΣ. Εναλλακτικά μπορείτε να παρουσιάσετε εκτενέστερα τα επιτεύγματά σας στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης ως Best Practice, με δυναμικό και διαδραστικό τρόπο μέσα από κείμενο, φωτογραφίες, video και υπερσυνδέσμους, συνδέοντάς τα με έναν ή περισσότερους Στόχους.


Η κάθε ενότητα κλείνει με το πολυτιμότερο για εμάς κομμάτι, τις προτάσεις των Ενεργών Πολιτών του Αύριο. Πρόκειται για τις συμμετοχές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Bravo Schools, στον οποίο συμμετέχουν κάθε χρόνο από όλη την χώρα 36.000 μαθητές μαζί με τους δασκάλους τους.


Όπως μαρτυρά ο τίτλος της, το βασικό χαρακτηριστικό της εν λόγω ηλεκτρονικής έκδοσης είναι η πολυσυμμετοχικότητα, μιας και ο βασικός σκοπός της είναι να δημιουργήσει έναν κοινό διαδικτυακό τόπο με την συμβολή όλων μας και να ταξιδέψει παντού
• σε διεθνές & ευρωπαικό επίπεδο, με διανομή σε 1.000 παραλήπτες
• σε εθνικό επίπεδο, με διανομή σε 2.500 παραλήπτες
• σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες του ΟΗΕ & της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ανάρτηση για την ενημέρωση ενός ευρύτερου κοινού 100.000 αναγνωστών.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-6898593 ή στο [email protected].