bravo sustainability week 2021

Bravo Sustainability

Week 2021

31 Μαΐου με 5 Ιουνίου 2021

Το  Bravo Sustainability Week 2021, είναι μια πολυσυμμετοχική και διαθεματική εβδομάδα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 31 Μαΐου με 5 Ιουνίου 2021. Η εβδομάδα αποτελείται από δύο κύρια μέρη: την ανάπτυξη θεματικών τραπεζιών διαλόγου  και την ανάδειξη των πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον!

Η Εβδομάδα
« Άνθρωπος & Περιβάλλον για ένα βιώσιμο μέλλον»

 

Αναγνωρίζουμε ότι για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος θα πρέπει να προσεγγίσουμε τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία ως άρρηκτα συνδεδεμένα τμήματα του ίδιου συστήματος. Με αυτή την ολιστική προσέγγιση αναπτύσσονται  θεματικά τραπέζια διαλόγου και προβληματισμού.

Η Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Bravo Sustainability Week 2021 αποτελεί το ετήσιο ραντεβού όλων των Υπεύθυνων Οργανισμών, οι οποίοι παρουσιάζουν τις δεσμεύσεις τους και τις πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναπτύσσουν, των μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι καταθέτουν τις προτάσεις τους για τη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο, και των Ενεργών Πολιτών, οι οποίοι μαζί με τις Επιτροπές Αξιολόγησης συμμετέχουν στην ανάδειξη των καλύτερων πρωτοβουλιών και προτάσεων !

Dialogues

Τα θεματικά τραπέζια διαλόγου θα αναπτύσσονται πάνω σε συγκεκριμένες ενότητες με επικέντρωση σε αυτές, που έχουν καταγραφεί ως προτεραιότητες για τη βιώσιμη μετάβαση της οικονομίας – κοινωνίας μας προς το 2030-2050, μετατρέποντας τις προκλήσεις σε ευκαιρίες.

Awards

Η ανάδειξη Πρωτοβουλιών θα γίνει μέσα από τις πρωτοβουλίες που έχουν κατατεθεί στο Bravo Sustainability Dialogue & Awards, από Φορείς, Επιχειρήσεις, Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών και από το Bravo Schools, το σχολικό διαγωνισμό της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τους Παγκόσμιους Στόχους!

Η Αντζέντα της Εβδομάδας

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021
12:00 pm
August 18, 2020 10:00 am
Jonathan Adams
(GMT-7:00) Pacific Time (US and Canada)
Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021
12:00 pm
August 18, 2020 10:00 am
Jonathan Adams
(GMT-7:00) Pacific Time (US and Canada)
bravo sustainability week 2021
Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021
12:00 pm
August 18, 2020 10:00 am
Jonathan Adams
(GMT-7:00) Pacific Time (US and Canada)
Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021
12:00 pm
August 18, 2020 10:00 am
Jonathan Adams
(GMT-7:00) Pacific Time (US and Canada)
Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021
12:00 pm
August 18, 2020 10:00 am
Jonathan Adams
(GMT-7:00) Pacific Time (US and Canada)
Σάββατο 5 Ιουνίου 2021
August 18, 2020 10:00 am
Jonathan Adams
(GMT-7:00) Pacific Time (US and Canada)
Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021
15:00 pm
August 18, 2020 10:00 am
Jonathan Adams
(GMT-7:00) Pacific Time (US and Canada)
Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021
15:00 pm
August 18, 2020 10:00 am
Jonathan Adams
(GMT-7:00) Pacific Time (US and Canada)
bravo sustainability week 2021
Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021
15:00 pm
August 18, 2020 10:00 am
Jonathan Adams
(GMT-7:00) Pacific Time (US and Canada)
Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021
15:00 pm
August 18, 2020 10:00 am
Jonathan Adams
(GMT-7:00) Pacific Time (US and Canada)
Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021
15:00 pm
August 18, 2020 10:00 am
Jonathan Adams
(GMT-7:00) Pacific Time (US and Canada)
Bravo Awards 2021
Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021
18:00 pm
August 18, 2020 10:00 am
Jonathan Adams
(GMT-7:00) Pacific Time (US and Canada)
Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021
18:00 pm
August 18, 2020 10:00 am
Jonathan Adams
(GMT-7:00) Pacific Time (US and Canada)
Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021
18:00 pm
August 18, 2020 10:00 am
Jonathan Adams
(GMT-7:00) Pacific Time (US and Canada)
Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021
18:00 pm
August 18, 2020 10:00 am
Jonathan Adams
(GMT-7:00) Pacific Time (US and Canada)
Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021
18:00 pm
August 18, 2020 10:00 am
Jonathan Adams
(GMT-7:00) Pacific Time (US and Canada)
Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021
18:00 pm
bravo schools awards 2021

Ανάδειξη των Πρωτοβουλιών

Η εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Bravo Sustainability Week 2021, ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των πρωτοβουλιών & των προτάσεων που υποστηρίζουν ένα Βιώσιμο μέλλον!

Group 9

Απονομή διακρίσεων στο Bravo Sustainability Awards 2021

Τα Bravo Sustainability Dialogue & Awards, παρουσιάζουν τις πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί από Φορείς, Επιχειρήσεις, Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών και υποστηρίζουν τη Δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο!

Απονομή διακρίσεων στο Bravo Schools.

Στο Bravo Schools, στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους του ΟΗΕ, παρουσιάζονται οι προτάσεις των μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για έναν. καλύτερο κόσμο!