Επιτροπές διαλόγου & αξιολόγησης

2019

Οι Κοινωνικοί Εταίροι του Θεσμού Βravo, οι οποίοι αποτελούν τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης, προέρχονται από τους Θεσμικούς και Επιχειρηματικούς Φορείς, τον κόσμο των Επιχειρήσεων, το χώρο των media, την Ακαδημαϊκή κοινότητα, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Κοινωνία Πολιτών.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των Κοινωνικών Εταίρων που συμμετείχαν στις Επιτροπές Αξιολόγησης του Θεσμού Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2019 προέρχεται από τις εξειδικευμένες ομάδες κοινού αναλόγως τη θεματολογία της Βιώσιμης Ανάπτυξης – Business experts με ποσοστό 28% μαζί με τους αξιολογητές των Θεσμικών & Επαγγελματικών Φορέων. Υψηλό ποσοστό συμμετοχής έχουν επίσης οι Κοινωνικοί Εταίροι που ανήκουν στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα (19%). Τα υψηλά ποσοστά που συγκεντρώνουν οι παραπάνω κατηγορίες αποτελούν απόδειξη ότι οι θεσμικοί φορείς και ο επιχειρηματικός κόσμος ενστερνίζονται τις αξίες της Βιώσιμης Ανάπτυξης και επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη τους στο θεσμό διαλόγου Bravo. Η συμβολή των Κοινωνικών Εταίρων από τα Media με ποσοστό 12%, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 10% και την Κοινωνία Πολιτών με 3%, δημιουργεί ισορροπία στο τελικό μίγμα των Επιτροπών Αξιολόγησης του θεσμού.

Εκπρόσωποι Επιτροπών Διαλόγου & Αξιολόγησης

τελευταία νέα

Read More

είπαν για εμάς

Read More

θέλω να ενημερώνομαι