εταιρίες

Ανάδειξη των Πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον!

 

Καταθέστε τις πρωτοβουλίες σας και διεκδικήστε
τη θέση σας στο μεγαλύτερο θεσμό διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που αναπτύσσεται στη χώρα μας.

Γιατί να συμμετάσχει η επιχείρηση μου στο θεσμό;

• Αποτελεί μέρος της εθνικής αποτύπωσης που γίνεται μέσω των ετήσιων εκθέσεων που παρουσιάζουν την ωρίμανση της χώρας μας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη & στους Παγκόσμιους Στόχους του ΟΗΕ.
• Όλες οι πρωτοβουλίες σας καταγράφονται στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, τον εθνικό μηχανισμό καταγραφής όλων των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στην Ελλάδα.
•  Ο κοινωνικός ρόλος της Εταιρείας αναδεικνύεται εσωτερικά και εξωτερικά συμμετέχοντας με τις πρωτοβουλίες που έχετε αναπτύξει στον ετήσιο διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 
• Τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς σας επικοινωνούνται σε περισσότερους από 200 Κοινωνικούς Εταίρους, 1.500 Οργανισμούς & 35.000 Ενεργούς Πολίτες.
• Αναπτύσσετε και χτίζετε περαιτέρω τις σχέσεις σας με τα ενδιαφερόμενα μέρη σας προσκαλώντας τους να ενημερωθούν εκτενέστερα για τα επιτεύγματά σας και να γίνουν και αυτοί κοινωνοί των πρωτοβουλιών σας.
• Ενδυναμώνεται το εταιρικό προφίλ σας και των σχέσεων σας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσω των επιτευγμάτων σας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι αναδειχθείσες πρωτοβουλίες λειτουργούν «ως καλά παραδείγματα» στην ελληνική αγορά.
• Γίνεστε Πρωταγωνιστές της Βιώσιμης Ανάπτυξης! Συμμετέχετε σε ένα πολυσυμμετοχικό δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών που διαμορφώνουν την ατζέντα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας, και μέσω των πρωτοβουλιών σας αναδυκνείεται το networking αλλά και το knowledge sharing.
• Αναδεικνύονται οι καλύτερες πρωτοβουλίες που συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο μέλλον. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πληροφορίες: [email protected] | 210- 6898594

bravo 2019

τελευταία νέα

Read More

είπαν για εμάς

Read More

θέλω να ενημερώνομαι