Με αφορμή τη συμπλήρωση 5 χρόνων από την παρουσίαση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης από τον ΟΗΕ (2015-2020), θα δημιουργηθεί μια επετειακή ηλεκτρονική έκδοση με τίτλο «Global Goals Report – Greece 2020, που θα παρουσιάζει την εξέλιξη της ωρίμανσης των Παγκόσμιων Στόχων στην Ελλάδα, μέσα από τις καταγεγραμμένες πρωτοβουλίες στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, που έχουν αναπτυχθεί  τα τελευταία 5 χρόνια στη χώρα μας και που υποστηρίζουν τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Θα κατατεθεί και θα παρουσιασθεί στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και θα διανεμηθεί σε εθνικούς & διεθνείς φορείς.