Ένα μεγάλο BRAVO

για τη συμμετοχή στον ετήσιο κοινωνικό διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

11 χρόνια επιτυχημένης πορείας συμπληρώνει φέτος ο θεσμός διαλόγου BRAVO,
στηριζόμενος στις πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης, που αναπτύσσονται στην Ελλάδα,
υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των ενεργών πυρήνων της ελληνικής κοινωνίας με στόχο τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος.


Δημιουργούμε την ΕΛΛΑΔΑ του Αύριο
Πολιτεία - Φορείς - Επιχειρήσεις - Τοπική Αυτοδιοίκηση - Κοινωνία Πολιτών


Οργανισμοί

Πρωτοβουλίες

Κοινωνικοί Εταίροι

Ενεργοί πολίτες

Bravo Sustainability Dialogue 2020


«Η εξασφάλιση της Ποιότητας Ζωής
σε συνθήκες Κλιματικής Κρίσης».

Ενέργεια & Κλίμα

team member

Ενέργεια & Κλίμα

Διαβάστε περισσότερα

Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας
team member

Ενέργεια & Κλίμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτερη Διευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
team member

Ενέργεια & Κλίμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Γενικός Διευθυντής Τομέα Ελλάδας & Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ
team member

Ενέργεια & Κλίμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Γραμματέας της Επιτροπής Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος
team member

Ενέργεια & Κλίμα

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Κυκλική Οικονομία

team member

Κυκλική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
team member

Κυκλική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
team member

Κυκλική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης Coca Cola Hellas

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Κουλτούρας

team member

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης, Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
team member

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Διευθυντής Greenpeace Hellas
team member

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
team member

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος Δ.Σ. QualityNet Foundation
team member

Κυκλική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειάρχης Αττικής, Α’ Αντιπρόεδρος ΕΝΠΕ

Best Practices


Παρουσιάσεις πρωτοβουλιών που ξεχωρίζουν.

Hellenic Petroleum

Hellenic Petroleum

Υποδιευθυντής του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου

qualitynet

in-action

Υπεύθυνη Κοινωνικών Προγραμμάτων

ολυμπία οδός αε

ολυμπία οδός αε

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

OTE Group

OTE

Προϊστάμενη Τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ομίλου ΟΤΕ

ευρωπαική πίστη

zero-waste-cities

Προϊσταμένη Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Hellenic Petroleum

Hellenic Petroleum

Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΛΒΑΛ Α.Ε

ολυμπία οδός αε

HR Director ELVAL Aluminium Rolling Division ELVAL HALCOR SA

MSD

MSD

Communications & Public Affairs Manager

Bravo Sustainability Awards 2020


Επιχειρήσεις

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Κοινωνία Πολιτών

Τιμητικές Διακρίσεις

Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας

Όλες οι Συμμετοχές

Δείτε Περισσότερα