ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Bravo 2022

Η καταγραφή των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο μέλλον έχει ξεκινήσει.

Με την ευκαιρία της συμμετοχής της Ελλάδας στο «High Level Political Forum» του ΟΗΕ, όπου θα γίνει η παρουσίαση των εθνικών επιτευγμάτων στην πορεία εφαρμογής και  υλοποίησης της Ατζέντας 2030 και των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, το QualityNet Foundation προσκαλεί τους  Θεσμικούς  & Επιστημονικούς  Φορείς, τις  Επιχειρήσεις, τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους Οργανισμούς της Κοινωνίας Πολιτών να συμμετάσχουν στο «Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2022», ώστε να αναδειχθεί η συνεισφορά όλων στους εθνικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής είναι η 15η Απριλίου.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταγράψουν τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που έχουν αναπτύξει, τα τελευταία 3 χρόνια, οι οποίες υποστηρίζουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και την Κοινωνική Συνοχή.

Οι υποψηφιότητες θα συμπεριληφθούν στην επετειακή ηλεκτρονική έκδοση «Global Goals Review 2022», όπου θα παρουσιασθούν οι ΠΡΕΒΕΥΤΕΣ της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της χώρα μας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι το «Bravo Sustainability Dialogue & Awards» αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του  BRAVO, του θεσμού διαλόγου και ανάδειξης δράσεων και πρωτοβουλιών που προωθεί τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα στη χώρα μας για 12 χρόνια αδιάλειπτα, σε συνεργασία με διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς. Κάθε χρόνο στο BRAVO συμμετέχουν περισσότεροι από 160 οργανισμοί με 250 πρωτοβουλίες, 230 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 700 συμμετοχές, 350 εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων και περισσότεροι από 55.000 ενεργοί πολίτες.

Σημειώνεται ότι οι  συμμετέχοντες στο θεσμό «Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2022»

α) επιλέγουν τις πρωτοβουλίες τους που άπτονται στους  5 Θεματικούς Πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης,

β) τις καταγράφουν στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, και τις συνδέουν με τους Παγκόσμιους Στόχους του ΟΗΕ,

γ) συμμετέχουν στον Ετήσιο διάλογο που αναπτύσσεται κάθε χρόνο εδώ και 13 χρόνια, με απώτερο στόχο την αφύπνιση και ενημέρωση του ευρύ κοινού για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, και

δ) αναδεικνύονται ως ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με την απονομή ειδικής σηματοδότησης, με εμπορική και επικοινωνιακή χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του https://bravosustainabilityawards.com/