Διάλογος & Βραβεία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη!

Βραβεία & Διάλογος Βιώσιμης Ανάπτυξης!

Bravo Sustainability dialogue & awards 2022

Το Bravo Sustainability Dialogue & Awards

Αναπτύσσει έναν ετήσιο Εθνικό διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη &
Αναδεικνύει τις πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον!

Aναπτύσσεται με βάση τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στη χώρα μας από
ΦΟΡΕΙΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ,
οι οποίες προωθούν ένα βιώσιμο μέλλον υποστηρίζοντας τη

Δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο.

Οφέλη συμμετοχής

leafs

Ενίσχυση

Της εταιρικής φήμης και του κοινωνικού
& περιβαλλοντικού προφίλ
του Οργανισμού σας

sfragida

Σηματοδότηση

ως ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, με
τη δυνατότητα χρήσης
σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας

ixeio

Ανάδειξη

των πρωτοβουλιών σας
στην ετήσια εκδήλωση
του Bravo Sustainability Week

eye

Δικτύωση

με έναν ευρύ δίκτυο Θεσμικών,
Ακαδημαϊκών
και Επιχειρηματικών Φορέων
και Ενεργών Πολιτών

people

Ένταξη

του Οργανισμού σας, στο
Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών
& Ενεργών Πολιτών του QNF

Υποβολή συμμετοχών έως τις 30 Απριλίου 2024.

Η ετήσια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο διαδικτυακά.

Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκει ο Οργανισμός σας
Ακολουθήστε τα βήματα συμμετοχής για να λάβετε μέρος στο διάλογο και να αναδειχθείτε

Το Bravo Sustainability Dialogue & Awards αναπτύσσεται με βάση τις πρωτοβουλίες που έχουν αναπτύξει Θεσμικοί, Επιχειρηματικοί και Ακαδημαικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών στους 5 Θεματικούς Πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΑΓΟΡΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, με κύριο στόχο την περαιτέρω αφύπνιση και ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας για τα κύρια θέματα που διαμορφώνουν ένα βιώσιμο μέλλον.

Ολοι οι συμμετέχοντες στο Bravo Sustainability Dialogue & Awards αναγνωρίζουν ότι συμμετέχουν με τις πρωτοβουλίες τους σε έναν καινοτόμο θεσμό που εκτός από την ανάδειξη των πρωτοβουλιών σημαντικό ρόλο παίζει ο διάλογος και η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη του κάθε Οργανισμού (εργαζόμενοι, συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές, τοπική κοινωνία) καθώς και η καταγραφή των απόψεων του ευρύτερου κοινού για τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στη χώρα μας.

Στα πλαίσια του Θεσμού Bravo δίνετε το βήμα προκειμένου να αναπτυχθεί ανταλλαγή απόψεων και ανοιχτή διαβούλευση από τις επιτροπές αξιολόγησης και αλληλεπίδραση με τα ενδιαφερόμενα κοινά του κάθε οργανισμού και τέλος με τους ενεργούς πολίτες, προωθώντας σε πρώτο επίπεδο το stakeholder dialogue & engagement.

Όλοι οι συμμετέχοντες Οργανισμοί που συμμετέχουν στον διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με βάση τις πρωτοβουλίες που έχουν αναπτύξει, αποτελούν τους ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εφ όσον, υλοποιείτε πρωτοβουλίες και δράσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευημερία, την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία, αποτελείτε έναν Οργανισμό που μέσα από τη δραστηριότητά του προάγει τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Με την κατάθεση των πρωτοβουλιών σας και την συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής, λαμβάνεται  το σήμα του «ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ », το οποίο θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε όλες τις επικοινωνίες του Οργανισμού σας, έντυπες και ηλεκτρονικές.

Με την ευκαιρία της συμμετοχής της Ελλάδας στο «High Level Political Forum» του ΟΗΕ, όπου θα γίνει η παρουσίαση των εθνικών επιτευγμάτων στην πορεία εφαρμογής και  υλοποίησης της Ατζέντας 2030 και των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, το QualityNet Foundation εκδίδει την επετειακή ηλεκτρονική έκδοση «Multistakeholders Global Goals Review – Greece 2023» στην οποία θα παρουσιάζονται οι πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και η οποία θα παρουσιασθεί σε ειδική εκδήλωση κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Όλες οι καταγεγραμμένες πρωτοβουλίες που συμμετέχουν στο θεσμό διαλόγου Bravo θα συμπεριληφθούν στην επετειακή ηλεκτρονική έκδοση «Multistakeholders Global Goals Review – Greece 2023» και θα συνδέονται ηλεκτρονικά με την αντίστοιχη σελίδα της κάθε πρωτοβουλίας, όπως αυτή εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.

Η έκδοση θα αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή σε 100.000 αποδέκτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και θα παρουσιάζει τους ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της χώρας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πληροφορίες: [email protected] | 210- 6898593

Γίνετε οι ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Sustainability_Ambassador_2024_gr
Bravo Sustainability Week 2022
Bravo Sustainability dialogue & awards

Προηγούμενες εκδηλώσεις

τελευταία νέα

Read More

είπαν για εμάς

Read More

θέλω να ενημερώνομαι