φορείς

Ανάδειξη των Πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον!

 

Καταθέστε τις πρωτοβουλίες σας και διεκδικήστε
τη θέση σας στο μεγαλύτερο θεσμό διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που αναπτύσσεται στη χώρα μας.

Γιατί να συμμετάσχει ο φορέας μου στο θεσμό;

• Γίνεται μέρος ενός Δικτύου Υπεύθυνων Οργανισμών που διαμορφώνουν την ατζέντα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας.
• Όλες οι πρωτοβουλίες σας καταγράφονται στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, τον εθνικό μηχανισμό καταγραφής όλων των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στην Ελλάδα.
• Οι πρωτοβουλίες σας αποτελούν τη βάση του διαλόγου και συμβάλλουν στην καλλιέργεια κουλτούρας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη & την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα.
• Τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς σας επικοινωνούνται σε περισσότερους από 200 Κοινωνικούς Εταίρους, 1.500 Οργανισμούς & 35.000 Ενεργούς Πολίτες.
• Συμβάλλουμε στην εξέλιξη των πρωτοβουλιών & των προγραμμάτων σας.
• Αναδεικνύουμε τις καλύτερες πρωτοβουλίες που συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε !

bravo 2019

τελευταία νέα

Read More

είπαν για εμάς

Read More

θέλω να ενημερώνομαι